martes, 8 de junio de 2010

UN PASO MÁS HACIA LA ASOCIACIÓN: SEREMOS EL “GRUP D’ESPLAI ESPORTIU” LES PERERES

Sí, hemos encontrado la fórmula perfecta para nuestro objetivo de convertirnos en asociación: los llamados “grups d’esplai esportius”, una fórmula que nos mantiene al margen de los clubes federados pero nos da “peso” como entidad. Dentro de esta fórmula hay a su vez otras dos: una “sin personalidad jurídica ni capacidad de obrar” y otra “con”. La diferencia son los 70 euros o así que cuesta el acta notarial, una cantidad de la que nos haremos cargo los miembros fundadores a partes iguales, porque vale la pena claramente esta opción, que nos dará más fuerza.

Aquí hay mas datos recogidos por el tío que mas está “tirando del carro” en todo esto, Dusko Damianovic. La verdad es que es ideal para nuestros objetivos, nos viene que ni pintado. Ahora solo falta empezar “en serio”. Por favor, aquel que quiera ser miembro fundador, que nos traiga esta semana a la pachanga tres fotocopias compulsadas del DNI (por lo de las copias de la documentación que ahora veréis), que se las entregue a Damián, o que me envie un mail a mí para quedar y que me las pase.

Solo hacen falta 5 personas para arrancar, así que ponerlo en marcha ya prácticamente podemos (hay 4 miembros confirmados) pero por el valor simbólico de ser los primeros siempre sería bonito que os apuntarais (el que quiera, claro). Ya que parece que no son necesarios "enseguida", los estatutos los trataríamos tras constituir la primera junta. Todo esto se hará antes de la cena de la macropachanga de verano (que en principio podría ser en la segunda quincena del mes que viene). Aquí debajo os dejo con los datos sobre el asunto, la documentación que hace falta, etc ¡Esto se mueve!

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ D’UN GRUP D’ESPLAI ESPORTIU, AMB PERSONALITAT JURÍDICA, EN EL REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

*Instància de sol•licitud d’inscripció del grup d’esplai esportiu en el registre.

*Acta de constitució subscrita davant de notari o notària, per un mínim de 5 persones físiques, majors d’edat, o jurídiques, on conste la voluntat d’estes de constituir un grup d’esplai esportiu, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que tinga com a fi exclusiu la promoció o pràctica d’alguna activitat física de caràcter esportiu entre els seus associats, al marge de l’àmbit federat, tot això a l’empara de l’article 45.3 de la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de l’Esport de la Comunitat Valenciana.

La composició dels membres de la junta directiva (president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i vocal) haurà de constar en l’acta de constitució.

*Estatuts signats en tots els seus fulls pels membres fundadors amb el contingut mínim estipulat en l’article 42.2 de la Llei 4/1993, de l’Esport de la Comunitat Valenciana. No es necessari incorporar els estatuts a l’acta notarial.

NOTA: Abans d’anar a la notaria, es recomana consultar la denominació de l’entitat en el Registre d’Entitats Esportives, telèfon 961964947. Si la denominació incorpora el nom d’una persona física o d’una marca comercial s’acompanyarà l’autorització del seu titular.

Tota la documentació es presentarà en original i dos fotocòpies.

4 comentarios:

costalgaraldals dijo...

Me parece una iniciativa estupenda ... al turrón ¡¡¡

Jose. También conocido como Lakers. dijo...

¡Gracias! Ye Costals, si quieres te puedes apuntar, ¿eh?

Meneo dijo...

Vejam... Bon dia, primer que res.

Com ja li vaig comentar a Damian...

A l'hora d'inscriure-vos com a associació en Xàtiva heu de tenir en compte dos opcions: esportiva o cultural.

Tant una com altra vos dona drets a demanar a l'Ajuntament de Xàtiva (Excel·lentíssim, perdó) ajudes per al correcte desenvolupament de les vostres activitats. Ajudes = lloc on realitzar les activitats = subvencions econòmiques o materials (supose que aquestes dos són les que realment vos interessen).

Ser una associació esportiva implicaria tenir que registrar-se a Conselleria. En canvi, per a ser una associació cultural, sols cal un tràmit municipal.

Una vegada estigueu contemplats com a una o altra, podreu demanar també col·laboració als diferents estaments autonòmics i nacionals (inclús entitats privades) per a la correcta realització de les vostres activitats.

Jo, abans de fer res, plantaria orella en l'Ajuntament de Xàtiva i que algú d'allí vos diga què vos interessa. PER LLEI, l'Administració pública (siga local, provincial, autonòmica o nacional) està obligada a donar-vos suport en les vostres activitats. Altra cosa és "quin i quant" de suport. Desconec prou com funciona Xàtiva en eixe sentit, per aixó crec que no estaria malament que parlareu amb gent de l'Ajuntament per a assabentar-vos.

Dit "perversament": si es menegeu bé en el plànol burocràtic, podreu traure pista, canastes, balons, material, peles... por el morro... per ser una "associació" amb el seu CIF inclós.

Anónimo dijo...

gracies meneo!
ja he parlat amb gent de l'ajuntament... i bé, jeje
ara només falta que la gent s'anime, i que a pesar de les despeses inicials (notaría) no hem pensat que formar part de la associació coste un 'gallet' a cap dels socis, aixi que ANIMEU-SE a apuntar-vos ja!!
salut a tots
Damian